DIN VDE 0816发泡PE绝缘&LAP护套非填充/填充型电缆

应用

DIN VDE 0816发泡PE绝缘&LAP护套非填充/填充型电缆适用于中心机房间的连接,适合管道敷设、直埋敷设和架空敷设。填充型电缆可地埋或沿人行道边敷设。铠装电缆适合直埋敷设。Figure-8自承式电缆可用于架空敷设。

标准

  • DIN VDE 0816
DIN VDE 0816发泡PE绝缘&LAP护套非填充/填充型电缆 室外电话电缆-DIN VDE 0816发泡PE绝缘&LAP护套非填充/填充型电缆

结构

导体 0.4/0.6/0.8mm实心退火裸铜,遵照DIN VDE 0295/ BS 6360/IEC 60228 class 1
绝缘 VDE 0207-2 2YI2 type发泡聚乙烯
绞对 绝缘线以不同绞距扭绞成对以减少串扰
成缆单元 星形四线组
成缆方式 4根绝缘线扭绞为一个星形四线组,5个四线组绞合为一个基本单元,每5或10个基本单元绞合成为一个主单元。四线组以单元形式分组并层绞成为缆心。遵照VDE 0816标准结构,详见电缆组成表。
缆心绕包 一层或多层防潮聚酯带以搭接方式绕包或纵包于缆芯外。这些聚酯带在屏蔽层与独立导体之间提供热,机械及绝缘保护。
防潮层(可选) 一层单面或双面有涂层的铝带(0.2mm)纵向搭接缠绕于缆心外以提供100%电气屏蔽覆盖并防止水汽侵入。
护套 VDE 0207-32YM2 type 黑色低/中密度聚乙烯,可抵御日照,温度变化,地面化学物质和其他环境条件的侵蚀。
撕裂绳 可提供撕裂绳用于纵向撕裂护套以方便其剥除
备用对(可选) 大对数电缆可包含备用线对
排流线(可选) 可提供纵向放置的镀锡铜排流线以保证屏蔽层的电气连续性
DIN VDE 0816发泡PE绝缘&LAP护套非填充/填充型电缆 室外电话电缆-DIN VDE 0816发泡PE绝缘&LAP护套非填充/填充型电缆

可选结构

填充型电缆 电缆的缆芯间隙用石油膏进行填充以防止纵向渗水。电缆内屏蔽层与防潮聚酯带之间,屏蔽层和护套之间的空隙均涂有防水填充物。
铠装电缆 皱纹钢带铠装层覆盖于可选的内护套外。铠装层外包有一层聚乙烯外护套。

类型代码

A-   室外电缆
02Y   发泡聚乙烯(FOAM PE) 绝缘
F   填充
(L)2Y   压接护套(聚合物涂层铝带压接PE外护套)
SR   皱纹钢带
b   铠装
T   镀锌钢丝
StIII   四线组
Bd   单元绞合

电气性能

标称导体直径 mm 0.4 0.6 0.8
导体线规 AWG 26 - 20
导体尺寸 mm² 0.126 0.283 0.5
最大平均导体电阻@20℃ Ω/km 143 63 34.6
最小绝缘电阻@500V DC MΩ.km 5000 5000 5000
最大互电容 @800Hz 所有值的95% nF/km 40 40 40
所有值的100% nF/km 42 42 42
电容不平衡@800Hz 线对之间
K1 所有值的100% pF/500m 980 800 800
所有值的98% 最大值 pF/500m 420 400 400
K9-12 所有值的100% pF/500m 800 300 300
所有值的90% 最大值 pF/500m 200 100 100
最大导体环路电阻@20℃ Ω/km 300 130 73.2
阻抗@0.8KHz Ω 994 665 500
最大平均衰减@0.8KHz dB/km 1.45 0.91 0.68
介电强度 50Hz
导体之间 (2mins) V AC 500 500 500
导体与屏蔽之间 (2mins) V AC 2000 2000 2000
最大工作电压峰值 V 150 225 225
标称绝缘厚度(非填充) mm 0.20 0.25 0.3
(填充) mm 0.26 0.36 0.44
标称绝缘线直径 (非填充) mm 0.8 1.1 1.4
(填充) mm 0.92 1.32 1.68

机械和热性能

操作温度范围(静态) -30℃ – +70℃
安装温度范围(动态) -20℃ – +50℃
最小弯曲半径 10 × 外径(非铠装电缆);15 × 外径(铠装电缆)

色码

四线组
单根绝缘线用黑色环标标记:  
侧电路1 a线 无标记
  b线 每17mm1个标记
侧电路2 a线 每34mm2个标记
  b线 每17mm2个标记
子单元
基本单元中5个四线组的颜色:  
四线组1 红 四线组2 绿
四线组3 灰 四线组4 黄 四线组5 白
追踪单元用红色螺纹标记,其他单元用白色绑带标记。

尺寸和重量

发泡PE绝缘,LAP护套电话电缆 VDE代码:A-02Y(L)2Y …x2x0.4/0.6/0.8 StIII Bd

电缆代码 线对数量 标称绝缘厚度 标称护套厚度 标称外径 标称重量
    mm mm mm kg/km
0.4mm导体,0.8mm绝缘线
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-6P04 6 0.2 1.8 9.0 85
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-10P04 10 0.2 1.8 11.0 125
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-20P04 20 0.2 1.8 12.0 150
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-30P04 30 0.2 1.8 13.5 200
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-40P04 40 0.2 1.8 14.5 225
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-50P04 50 0.2 1.8 15.5 275
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-70P04 70 0.2 1.8 17.0 250
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-100P04 100 0.2 1.8 19.5 450
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-120P04 120 0.2 2.0 20.5 525
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-150P04 150 0.2 2.0 22.5 625
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-200P04 200 0.2 2.0 25.5 825
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-250P04 250 0.2 2.0 29.0 1000
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-300P04 300 0.2 2.0 31.0 1175
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-350P04 350 0.2 2.2 33.0 1325
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-400P04 400 0.2 2.2 34.5 1500
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-500P04 500 0.2 2.2 38.5 1875
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-600P04 600 0.2 2.2 41.5 2175
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-700P04 700 0.2 2.6 44.0 2500
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-800P04 800 0.2 2.6 47.5 2875
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-1000P04 1000 0.2 3.0 52.0 3525
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-1200P04 1200 0.2 3.0 57.5 4250
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-1500P04 1500 0.2 3.4 63.0 5225
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-2000P04 2000 0.2 3.8 72.5 6925
0.6mm导体,1.1mm绝缘线
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-6P06 6 0.25 1.8 10.3 106
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-10P06 10 0.25 1.8 11.3 137
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-20P06 20 0.25 1.8 14.6 221
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-30P06 30 0.25 1.8 16.2 292
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-40P06 40 0.25 1.8 18.0 366
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-50P06 50 0.25 1.8 19.5 436
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-70P06 70 0.25 2.0 22.2 580
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-100P06 100 0.25 2.0 26.0 808
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-120P06 120 0.25 2.2 28.0 951
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-150P06 150 0.25 2.2 30.6 1156
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-200P06 200 0.25 2.2 35.0 1511
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-250P06 250 0.25 2.6 39.9 1890
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-300P06 300 0.25 2.6 43.1 2220
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-350P06 350 0.25 2.8 46.8 2600
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-400P06 400 0.25 3.0 48.0 3025
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-500P06 500 0.25 2.8 50.5 3700
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-600P06 600 0.25 3.4 60.0 4475
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-700P06 700 0.25 3.6 62.0 5175
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-800P06 800 0.25 3.8 65.5 5850
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-1000P06 1000 0.25 3.8 73.5 7300
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-1200P06 1200 0.25 4.0 80.5 8750
0.8mm导体,1.4mm绝缘线
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-6P08 6 0.3 1.8 12.0 141
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-10P08 10 0.3 1.8 13.9 202
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-20P08 20 0.3 1.8 17.1 334
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-30P08 30 0.3 1.8 19.8 464
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-40P08 40 0.3 2.0 22.1 590
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-50P08 50 0.3 2.0 24.6 728
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-70P08 70 0.3 2.0 28.1 971
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-100P08 100 0.3 2.2 32.6 1319
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-120P08 120 0.3 2.4 35.6 1587
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-150P08 150 0.3 2.6 39.1 1920
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-200P08 200 0.3 2.6 44.3 2519
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-250P08 250 0.3 3.0 50.6 3180
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-300P08 300 0.3 3.0 55.7 3840
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-350P08 350 0.3 3.4 60.1 4440
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-400P08 400 0.3 3.4 63.0 5100
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-500P08 500 0.3 3.4 66.0 6250
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-600P08 600 0.3 3.8 72.5 7525
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-700P08 700 0.3 4.0 77.5 8700
TP816A-02Y(L)2Y-StIII-Bd-800P08 800 0.3 4.2 83.0 9950

发泡PE绝缘,LAP护套填充型电缆 VDE代码:A-02YF(L)2Y …x2x0.4/0.6/0.8 StIII Bd

电缆代码 线对数量 标称绝缘厚度 标称护套厚度 标称外径 标称重量
    mm mm mm kg/km
0.4mm导体,0.92mm绝缘线
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-6P04 6 0.26 1.8 9.6 89
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-10P04 10 0.26 1.8 11.3 133
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-20P04 20 0.26 1.8 13.3 182
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-30P04 30 0.26 1.8 14.9 240
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-40P04 40 0.26 1.8 16.8 303
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-50P04 50 0.26 1.8 17.6 350
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-70P04 70 0.26 1.8 19.9 455
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-100P04 100 0.26 1.8 21.8 568
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-120P04 120 0.26 2.0 27.1 743
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-150P04 150 0.26 2.0 28.0 906
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-200P04 200 0.26 2.0 31.4 1130
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-250P04 250 0.26 2.2 34.1 1340
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-300P04 300 0.26 2.2 38.3 1690
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-350P04 350 0.26 2.2 40.8 1950
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-400P04 400 0.26 2.2 43.1 2170
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-500P04 500 0.26 2.4 48.2 2720
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-600P04 600 0.26 2.6 50.2 3140
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-700P04 700 0.26 2.8 53.7 3620
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-800P04 800 0.26 3.0 57.7 4160
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-1000P04 1000 0.26 3.0 64.3 5170
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-1200P04 1200 0.26 3.4 70.3 6050
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-1500P04 1500 0.26 3.8 72.5 6900
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-2000P04 2000 0.26 4.0 80.9 10100
0.6mm导体,1.32mm绝缘线
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-6P06 6 0.36 1.8 11.2 130
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-10P06 10 0.36 1.8 12.8 180
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-20P06 20 0.36 1.8 16.8 305
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-30P06 30 0.36 1.8 18.6 410
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-40P06 40 0.36 1.8 19.4 480
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-50P06 50 0.36 1.8 22.7 625
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-70P06 70 0.36 2.0 25.5 820
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-100P06 100 0.36 2.0 29.6 1120
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-120P06 120 0.36 2.2 33.0 1310
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-150P06 150 0.36 2.2 37.9 1740
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-200P06 200 0.36 2.2 42.6 2240
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-250P06 250 0.36 2.6 47.1 2780
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-300P06 300 0.36 2.6 51.3 3390
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-350P06 350 0.36 2.8 54.3 3760
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-400P06 400 0.36 3.0 58.8 4340
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-500P06 500 0.36 3.2 64.7 5330
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-600P06 600 0.36 3.4 68.3 6180
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-750P06 750 0.36 3.6 73.1 7140
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-800P06 800 0.36 3.8 78.3 8170
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-1000P06 1000 0.36 3.8 86.3 10030
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-1200P06 1200 0.36 4.0 92.3 11030
0.8mm导体,1.68mm绝缘线
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-6P08 6 0.44 1.8 12.9 180
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-10P08 10 0.44 1.8 14.9 260
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-20P08 20 0.44 1.8 19.6 460
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-30P08 30 0.44 1.8 22.2 620
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-40P08 40 0.44 2.0 23.3 745
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-50P08 50 0.44 2.0 27.8 1000
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-70P08 70 0.44 2.0 30.9 1290
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-100P08 100 0.44 2.2 36.4 1830
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-120P08 120 0.44 2.4 38.6 2100
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-150P08 150 0.44 2.6 36.8 2835
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-200P08 200 0.44 2.6 52.8 3675
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-250P08 250 0.44 3.0 58.4 4555
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-300P08 300 0.44 3.0 63.1 5370
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-350P08 350 0.44 3.2 68.3 6280
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-400P08 400 0.44 3.4 72.4 7105
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-500P08 500 0.44 3.4 80.6 8830
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-600P08 600 0.44 3.8 87.3 10490
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-700P08 700 0.44 4.0 102.5 11200
TP816A-02YF(L)2Y-StIII-Bd-800P08 800 0.44 4.0 108.0 11950